Svenska Schäferhundklubben

Info Patrullhund

Patrullhundskurs

 

Årets internatkurs 2017 har startat

 

Vill du ha info om patrullhundskurser och eventuellt anmäla ditt intresse.

Närmare upplysningar på tel

070-205 66 12

Gunnel Crona

Tjänstehund

Patrullhund och Räddningshund

Är två saker man kan utbilda sin hund till och båda delarna innebär att man ställer upp för samhället med sin hund.

Patrullhund är för dig som vill göra en insats inom Försvarsmakten.

Räddningshund är för dig som kan bistå vid internationella katastrofer.


Hund - SBK  Tjänstehund